Cenník pre prepravu REMAX

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (0,5 % od 01.09.2017 do 30.09.2017)

Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg
Poistenie do 1000 € zdarma, nad 1000 € =0,4 % z hodnoty zásielky
Dobierka do 332 € = 0,80 €, do 664 € = 0,90 €, do 996 € = 1,33 €, do 1328 € = 1,66 €, do 1660 € = 1,99 €

Hmotnosť balíka (kg) Cena
0 - 2 4,20 €
2,1 - 7 4,43 €
7,1 - 15 5,34 €
15,1 - 20 6,60 €
20,1 - 27 7,26 €
27,1 - 28 7,28 €
28,1 - 29 7,54 €
29,1 - 30 7,80 €
30,1 - 31 8,06 €
31,1 - 32 8,32 €
32,1 - 33 8,58 €
33,1 - 34 8,84 €
34,1 - 35 9,10 €
35,1 - 36 9,36 €
36,1 - 37 9,62 €
37,1 - 38 9,88 €
38,1 - 39 10,14 €
39,1 - 40 10,40 €
40,1 - 41 10,66 €
41,1 - 42 10,92 €
42,1 - 43 11,18 €
43,1 - 44 11,44 €
44,1 - 45 11,70 €
45,1 - 46 11,96 €
46,1 - 47 12,22 €
47,1 - 48 12,48 €
48,1 - 49 12,74 €
49,1 - 50 13,00 €
50 - 100 kg 16,35 €
viac ako 100 kg 0,27 € / kg

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Cenník pre prepravu SPS

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (0,5 % od 01.09.2017 do 30.09.2017)
Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg
Poistenie do 2500 € zdarma, nad 2500 € = 0,33 € za každých ďalších 33 € alebo ich zlomok
Dobierka do 500 € = 0,84 €, do 1000 € = 1,20 €, do 3300 € = 1 % z hodnoty dobierky

Hmotnosť balíka (kg) Cena
0 - 5 3,23 €
5,1 - 10 3,90 €
10,1 - 11 4,50 €
11,1 - 12 5,10 €
12,1 - 13 5,70 €
13,1 - 14 6,40 €
14,1 - 15 7,00 €
15,1 - 16 7,40 €
16,1 - 17 7,58 €
17,1 - 18 7,76 €
18,1 - 19 7,94 €
19,1 - 20 8,12 €
20,1 - 21 8,34 €
21,1 - 22 8,75 €
22,1 - 23 9,14 €
23,1 - 24 9,54 €
24,1 - 25 9,93 €
25,1 - 26 10,34 €
26,1 - 27 10,73 €
27,1 - 28 11,13 €
28,1 - 29 11,52 €
29,1 - 30 11,93 €
30,1 - 31 12,32 €
31,1 - 32 12,72 €
32,1 - 33 13,11 €
33,1 - 34 13,52 €
34,1 - 35 13,91 €
35,1 - 36 14,31 €
36,1 - 37 14,72 €
37,1 - 38 15,11 €
38,1 - 39 15,51 €
39,1 - 40 15,90 €
40-1 - 41 16,91 €
41-1 - 42 17,33 €
42,1 - 43 17,74 €
43,1 - 44 18,15 €
44,1 - 45 18,56 €
45,1 - 46 18,98 €
46,1 - 47 19,39 €
47,1 - 48 19,80 €
48,1 - 49 20,21 €
49,1 - 50 20,63 €
50,1 - 51 21,04 €
51,1 - 52 21,45 €
52,1 - 53 21,86 €
53,1 - 54 22,28 €
54,1 - 55 22,69 €
55,1 - 56 23,10 €
56,1 - 57 23,51 €
57,1 - 58 23,93 €
58,1 - 59 24,34 €
59,1 - 60 24,75 €
60,1 - 61 25,16 €
61,1 - 62 25,58 €
62,1 - 63 25,99 €
63,1 - 64 26,40 €
64,1 - 65 26,81 €
65,1 - 66 27,23 €
66,1 - 67 27,64 €
67,1 - 68 28,05 €
68,1 - 69 28,46 €
69,1 - 70 28,88 € (maximálna hmotnosť)

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Cenník pre prepravu DHL

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (0,5 % od 01.09.2017 do 30.09.2017)
Mýtny poplatok 0,015 € za každý začatý kg
Poistenie do 2500 € zdarma, do 3700 € = 2 €, do 10 000 € = 9 €, do 20 000 = 18 €, do 30 000 = 28 €
Dobierka do 700 € = 0,96 €, do 1700 € = 1,20 €, do 3500 € = 1,68 €, do 7000 € = 2,04 €

Hmotnosť balíka (kg) Cena
0 - 3 6,90 €
3,1 - 15 7,04 €
15,1 - 20 7,20 €
20,1 - 50 12,00 € (maximálna hmotnosť)

Cena sa počíta za každý balík osobitne, nie za celkovú hmotnosť zásielky.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Cenník pre prepravu GLS

Palivový príplatok 0,10€ za zásielku
Mýtny poplatok 0,015€ za každý začatý kg
SMS a emailová avizácia v cene
Poistenie zdarma do 331,94 €
Dobierka do 165,79 € = 0.66 €, do 331,94 € = 0.78 €, do 1000 € = 0.90 €, nad 1000 € = 1 % z hodnoty dobierky
Nadrozmerný balík 6,85 € (ak presiahne súčet obvodu a dĺžky 300cm)
Balík nad 40kg 3,35 € za každý začatý kg
Nesprávne zabalený balík 6,85 €

Hmotnosť balíka (kg) Cena
0 - 0,5 9,21 €
0,51 - 1 9,36 €
1,1 - 2 9,51 €
2,1 - 3 9,66 €
3,1 - 5 9,81 €
5,1 - 10 10,11 €
10,1 - 15 10,41 €
15,1 - 20 11,10 €
20,1 - 25 12,36 €
25,1 - 30 13,26 €
30,1 - 40 14,76 € (maximálna hmotnosť)

Cena sa počíta za každý balík osobitne, nie za celkovú hmotnosť zásielky.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Porovnanie cien prepravy

Hmotnosť balíka (kg) Cena REMAX (€) Cena SPS (€) Cena DHL (€) Cena GLS (€)
0 - 0,5 4,20 €  3,23 €  6,90 €  9,21 € 
0,51 - 1  4,20 €  3,23 €  6,90 €  9,36 € 
1,1 - 2  4,20 €  3,23 €  6,90 €  9,51 € 
2,1 - 3  4,43 €  3,23 €  6,90 €  9,66 € 
3,1 - 4  4,43 €  3,23 €  7,04 €  9,81 € 
4,1 - 5  4,43 €  3,23 €  7,04 €  9,81 € 
5,1 - 6  4,43 €  3,90 €  7,04 €  10,11 € 
6,1 - 7  4,43 € 3,90 €  7,04 €  10,11 € 
7,1 - 8  5,34 € 3,90 €  7,04 €  10,11 € 
8,1 - 9  5,34 € 3,90 €  7,04 €  10,11 € 
9,1 - 10  5,34 € 3,90 €  7,04 €  10,11 € 
10,1 - 11  5,34 € 4,50 €  7,04 €  10,41 €
11,1 - 12  5,34 € 5,10 €  7,04 €  10,41 € 
12,1 - 13  5,34 € 5,70 €  7,04 €  10,41 € 
13,1 - 14  5,34 € 6,40 €  7,04 €  10,41 € 
14,1 - 15  5,34 € 7,00 €  7,04 €  10,41 € 
15,1 - 16  6,60 € 7,40 €  7,20 €  11,10 € 
16,1 - 17  6,60 € 7,58 €  7,20 €  11,10 € 
17,1 - 18  6,60 € 7,76 €  7,20 €  11,10 € 
18,1 - 19  6,60 € 7,94 €  7,20 €  11,10 € 
19,1 - 20  6,60 € 8,12 €  7,20 €  11,10 € 
20,1 - 21  7,26 € 8,34 €  12,00 €  12,36 € 
21,1 - 22  7,26 € 8,75 €  12,00 €  12,36 € 
22,1 - 23  7,26 € 9,14 €  12,00 €  12,36 € 
23,1 - 24  7,26 € 9,54 €  12,00 €  12,36 € 
24,1 - 25  7,26 € 9,93 €  12,00 €  12,36 € 
25,1 - 26  7,26 € 10,34 €  12,00 €  13,26 € 
26,1 - 27  7,26 € 10,73 €  12,00 €  13,26 € 
27,1 - 28  7,28 €  11,13 €  12,00 €  13,26 € 
28,1 - 29  7,54 € 11,52 €  12,00 €  13,26 € 
29,1 - 30  7,80 € 11,93 €  12,00 €  13,26 € 
30,1 - 31  8,06 € 12,32 €  12,00 €  14,76 € 
31,1 - 32 8,32 € 12,72 €  12,00 €  14,76 €
32,1 - 33 8,58 € 13,11 €  12,00 €  14,76 € 
33,1 - 34  8,84 € 13,65 €  12,00 €  14,76 € 
34,1 - 35  9,10 € 13,91 €  12,00 €  14,76 € 
35,1 - 36 9,36 € 13,91 €  12,00 €  14,76 € 
36,1 - 37 9,62 € 13,91 €  12,00 €  14,76 € 
37,1 - 38 9,88 € 13,91 €  12,00 €  14,76 € 
38,1 - 39 10,14 € 13,91 €  12,00 €  14,76 € 
39,1 - 40 10,40 € 15,90 €  12,00 €  14,76 €
40,1 - 41 10,66 € 16,91 12,00 € Max 40 kg
41,1 - 42 10,92 € 17,33 12,00 € Max 40 kg
42,1 - 43 11,18 € 17,74 12,00 €  Max 40 kg
43,1 - 44 11,44 € 18,15 12,00 €  Max 40 kg
44,1 - 45 11,70 € 18,56 12,00 € Max 40 kg
45,1 - 46 11,96 € 18,98 12,00 Max 40 kg
46,1 - 47 12,22 € 19,39 12,00 €  Max 40 kg
47,1 - 48 12,48 € 19,80 12,00 €  Max 40 kg
48,1 - 49 12,74 € 20,21 12,00 €  Max 40 kg
49,1 - 50 13,00 € 20,63 12,00 €  Max 40 kg
50,1 - 51 16,35 € 21,04 Max 50 kg Max 40 kg
51,1 - 52  16,35 €  21,45 Max 50 kg Max 40 kg
52,1 - 53 16,35 € 21,86 Max 50 kg Max 40 kg
53,1 - 54 16,35 €  22,28 Max 50 kg Max 40 kg
54,1 - 55 16,35 €  22,69 Max 50 kg Max 40 kg
55,1 - 56 16,35 €  23,10 Max 50 kg Max 40 kg
56,1 - 57 16,35 €  23,51 Max 50 kg Max 40 kg
57,1 - 58 16,35 €  23,93 Max 50 kg Max 40 kg
58,1 - 59 16,35 € 24,34 Max 50 kg Max 40 kg
59,1 - 60 16,35 24,75 Max 50 kg Max 40 kg
60,1 - 61 16,35 €  25,16 Max 50 kg Max 40 kg
61,1 - 62 16,35 €  25,58 Max 50 kg Max 40 kg
62,1 - 63 16,35 €  25,99 Max 50 kg Max 40 kg
63,1 - 64 16,35 €  26,40 Max 50 kg Max 40 kg
64,1 - 65 16,35 €  26,81 Max 50 kg Max 40 kg
65,1 - 66 16,35 €  27,23 Max 50 kg Max 40 kg
66,1 - 67 16,35 €  27,64 Max 50 kg Max 40 kg
67,1 - 68 16,35 €  28,05 Max 50 kg Max 40 kg
68,1 - 69 16,35 € 28,46 Max 50 kg Max 40 kg
69,1 - 70 16,35 €  28,88 Max 50 kg Max 40 kg
70,1 - 100 16,35 € Max 70 kg Max 50 kg Max 40 kg
viac ako 100 kg 0,27 € / kg Max 70 kg Max 50 kg Max 40 kg

Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku