Počas štátnych núdzových opatrení sme nútení zaviesť rizikový príplatok vo výške 1,20 EUR bez DPH za zásielku.
Taktiež Vás žiadame aby ste rešpektovali zvýšené hygienické opatrenia pri manipulácii so zásielkami a peniazmi. Viac info.
Prosíme všetkých zákazníkov o zvýšenú toleranciu na časy doručovania a vyzdvihovania.

Vážení zákazníci,

v čase obmedzenia prevádzok vo všetkých oblastiach hospodárskych činností pre zaistenie doručovania sme nútení zaviesť niektoré opatrenia a obmedzenia. Dovoľte, aby sme vás o nich informovali. Náš cieľ zostáva naďalej doručovanie zásielok vo vysokej kvalite. Nižšie uvedené opatrenia budeme realizovať od 17.3.2020.

  • V čase núdzových opatrení budeme naďalej doručovať zásielky s výberom hotovosti. Z bezpečnostných dôvodov (pre obmedzenie osobného styku kuriéra s príjemcom) však preferujeme zásielky predplatené alebo platbu dobierky kuriérovi platobnou kartou. V tejto súvislosti teda zapíname všetkým zákazníkom systémovo možnosť platby kartou. Bankový poplatok za platbu kartou je 1% z hodnoty dobierky. Tento poplatok sme nútený uhradiť banke. Uvedený poplatok ste povinný uhradiť , na základe nami vystaveného daňového dokladu.
  • Z dôvodov bezpečnosti našich zamestnancov a kuriérov dochádza k meraniu teploty na pracovisku každý deň. Rozhodli sme sa zaviesť tzv. bezkontaktné doručovanie B2B alebo B2C. Podstatou bezkontaktného doručovania je žiadosť na príjemcu zásielky, aby si pre zásielku prišiel k autu kuriéra, ktoré je pristavené na danej adrese.
    Nie je technicky realizovateľné získavať povolenia pre každý vstup do firiem, ktoré zavádzajú opatrenia na ochranu zamestnancov. Zásielky teda nemusíme doručovať vjazdom do firmy, ani doručením po prvé, či druhé dvere. Chceme chrániť našich kuriérov. Kuriér bude vybavený respirátorom, rukavicami a dezinfekčnými prostriedkami. Príjemca by mal mať pri prevzatí zásielky odporúčané ochranné prostriedky. V prípade, že príjemca nebude mať ochranné pomôcky, môže kuriér odmietniuť vydať zásielku. Ide najmä o zásielky na dobierku. Zásielky bez dobierky je možné odložiť tak, aby nedošlo k fyzickému kontaktu medzi kuriérom a príjemcom. Doručenie zásielky záleží na konkrétnej situácii u príjemcu. Je na zvážení kuriéra nedoručiť zásielku, pokiaľ by bol vystavený zvýšenému riziku nákazy alebo príjemca nebude spolupracovať v zmysle tohto ustanovenia.
  • Počas štátnych núdzových opatrení sme nútení zaviesť rizikový príplatok vo výške 1,20 EUR bez DPH za zásielku.
    Tento príplatok slúži k pokrytiu nákladov mimoriadnych bezpečnostných a hygienických opatrení. Ide najmä o dezinfekčné prostriedky, jednorazové respirátory, rúška a rukavice, ktoré musíme pravidelne meniť. Ďalej slúži na pokrytie rizikových príplatkov našich kuriérov pri doručovaní, ktorí sú už dnes hrdinovia v prvej línii. Príplatok bude aktívny len počas vyhlásených štátnych núdzových opatrení. Uvedený poplatok ste povinný uhradiť na základe nami vystaveného daňového dokladu.
  • Prosíme všetkých zákazníkov o zvýšenú toleranciu na časy doručovania a vyzdvihovania. Príjemca môže zásielku kuriérom odmietnuť z obáv z nákazy alebo môže nespolupracovať a dožadovať sa služieb, ktoré nebudeme z dôvodu ochrany našich zamestnancov dočasne poskytovať. V tomto čase štátom stanovených obmedzení a s tým súvisiaceho správania jednotlivcov nebudeme mat poskytovanie štandardných služieb plne pod kontrolou. Ubezpečujeme vás, že robíme maximum pre doručenie vašich zásielok, rovnako ako pre bezpečnosť vašich zákazníkov.
  • Prosíme aby ste vylúčili z prepravy také balíky, ktoré sú adresované do zatvorených prevádzok, škôl, predajní, keďže takéto balíky vraciame späť odosielateľovi! V prípade, ak ide o doručovacie miesto, na ktorom sa napriek všeobecnej karanténe nachádza zamestnanec, ktorý balík preberá, je nevyhnutné aby ste na prepravný štítok uviedli jeho meno a mobilný telefonický kontakt! Zbytočné posielanie balíkov na adresy, ktoré sú z dôvodov všeobecnej karantény uzatvorené, nám v tejto náročnej situácii výrazne komplikuje doručovanie iných balíkov!

Ďakujeme za pochopenie a prajeme veľa síl v týchto ťažkých dňoch.

Branislav Lazor – konateľ
LASER-SK, spol. s r.o. -
www.postovy-kurier.sk