Dňa 15.9.2021 je štátny sviatok a preto sa v tento deň zásielky nebudú doručovať ani vyzdvihovať. Ďakujeme za pochopenie.
Vzhľadom k plánovanej návšteve pápeža Františka v Prešove a v Košiciach dňa 14. septembra 2021 Vás chceme informovať o uzavretí väčšej časti ulíc a miest. Kvôli tomuto dopravnému obmedzeniu môže dôjsť k oneskoreniu zvozu, ale aj doručenia Vašich zásielok. Ďakujeme za pochopenie.

Cenník aktualizovaný dňa 11.10.2021

Náš objednávkový formulár je nastavený tak, aby Vám cenu prepravy vypočítal na základe hmotnosti a rozmerov Vašej zásielky. Na základe toho sme cenník rozdelili na 2 služby - Klasik a Multi.

Preprava Klasik

Palivový príplatok je stanovený na základe priemernej ceny nafty vykazovanej Štatistickým úradom SR za prvé dva ucelené týždne predchádzajúceho mesiaca a platí pre celý nasledujúci kalendár. Vypočítava sa v % z ceny prepravy zásielky bez DPH.

Cena nafty €/Liter v % z ceny prepravy zásielky bez DPH
0,000 € - 1,000 € 0%
1,001 € - 1,100 € 1%
1,101 € - 1,200 € 2%
1,201 € - 1,300 € 3%
1,301 € - 1,400 € 4%
1,401 € - 1,500 € 5%
nad 1,500 € + 1% za každých 0,100 €

Mýtny poplatok je 1 % z ceny prepravného za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky. Pre zásielky nad 30 kg  je mýtny poplatok 30 % z ceny prepravného + 0,04 € za každý aj začatý kilogram nad 30 kg hmotnosti zásielky.
Poistenie do 1000 € zdarma, do 10 000 € = 0,3 % z hodnoty zásielky.
Dobierka do 332 € = 1,00 €, do 664 € = 1,10 €, do 1328 € = 1,53 €, do 1660 € = 1,86 € (bez DPH).
Platba za dobierku kartou - 1 % z hodnoty dobierky.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je o 5 väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa objemovej hmotnosti.
Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: šírka * výška * dĺžka v cm / 5000

Za každý balík so skutočnou hmotnosťou nad 30 kg a za každý balík kde je strana dlhšia ako 200 cm sa účtuje poplatok 1,25 € bez DPH (1,50 € s DPH).

Pri preprave atypických zásielok (ATYP) je účtovaný manipulačný príplatok 2,50 € bez DPH.
ATYP zásielka je zásielka nepravidelného atypického tvaru, s ktorou nie je možné manipulovať na automatickej triediacej linke a to z dôvodu, že nemá kompaktný tvar krabice alebo obálky, je nedostatočne zabalená alebo z nej vyčnievajú časti.

Preprava Multi

Poistenie do 33000 € zdarma.
Dobierka do 5000 € = 1,00 € (bez DPH).
Platba za dobierku kartou - 1 % z hodnoty dobierky.

Nadrozmerná zásielka príplatok 50% na cenníkovú cenu.
Ak je šírka alebo výška viac ako 190 cm alebo dĺžka viac ako 350 cm. Dĺžka sa berie ako najdlhšia strana.

Maximálna váha zásielky 3000 kg
Maximálny rozmer zásielky dĺžka 600 cm, šírka 230 cm a výška 230 cm

Pri zásielkach, ktorých volumetrická hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa volumetrickej hmotnosti. Volumetrická hmotnosť sa vypočíta podľa vzorca: šírka*výška*dĺžka. Šírku, výšku a dĺžku zadávajte v kg.

Cena prepravy taktiež závisí od vzdialenosti trasy prepravy. Cenník prepravy nájdete nižšie.

Výber prepravnej služby

Všetky zásielky sa štandardne počítajú z cenníka služby Klasik. Cenník služby Multi je použitý v týchto prípadoch:

  • Váha jedného balíka je viac ako 30 kg.
  • Objemová hmotnosť je viac ako 30
  • Objemová hmotnosť je o 15 viac ako skutočná hmotnosť
  • Šírka, výška alebo dĺžka je viac ako 150 cm
  • Súčet obvodu a dĺžky je viac ako 250 cm (2*šírka + 2*výška + dĺžka)
  • Ak nemáte možnosť tlače štítku a posielate viac ako 1 balík.

Pokiaľ si v objednávkovom formulári vyplníte mesto odosielateľa a príjemcu, hmotnosť a rozmery zásielky tak Vám formulár automaticky vypočíta konečnú cenu prepravy.

Cenník prepravy

Hmotnosť
zásielky
(kg / m3)
Klasik Multi do 100 km Multi do 200 km Multi do 300 km Multi do 400 km Multi do 500 km Multi do 600 km Multi do 700 km Multi do 800 km Multi do 900 km
0,5 / 0,01 4,20 € 3,58 € 4,05 € 5,04 € 5,46 € 10,96 € 22,08 € 23,52 € 24,82 € 26,26 €
1 / 0,12 4,20 € 7,09 € 8,14 € 10,05 € 10,91 € 11,50 € 23,26 € 24,72 € 26,16 € 27,73 €
2 / 0,12 4,20 € 7,09 € 8,14 € 10,05 € 10,91 € 11,50 € 23,26 € 24,72 € 26,16 € 27,73 €
3 / 0,12 4,43 € 7,09 € 8,14 € 10,05 € 10,91 € 11,50 € 23,26 € 24,72 € 26,16 € 27,73 €
4 / 0,12 4,43 € 7,09 € 8,14 € 10,05 € 10,91 € 11,50 € 23,26 € 24,72 € 26,16 € 27,73 €
5 / 0,12 4,43 € 7,09 € 8,14 € 10,05 € 10,91 € 11,50 € 23,26 € 24,72 € 26,16 € 27,73 €
6 / 0,2 4,43 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
7 / 0,2 4,43 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
8 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
9 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
10 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
11 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
12 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
13 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
14 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
15 / 0,2 5,34 € 10,54 € 12,32 € 13,41 € 15,14 € 16,82 € 33,41 € 35,22 € 37,28 € 39,22 €
16 / 0,3 6,60 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
17 / 0,3 6,60 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
18 / 0,3 6,60 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
19 / 0,3 6,60 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
20 / 0,3 6,60 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
21 / 0,3 7,26 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
22 / 0,3 7,26 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
23 / 0,3 7,26 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
24 / 0,3 7,26 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
25 / 0,3 7,26 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
26 / 0,3 7,41 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
27 / 0,3 7,70 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
28 / 0,3 7,98 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
29 / 0,3 8,27 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
30 / 0,3 8,55 € 16,54 € 19,46 € 21,73 € 23,65 € 25,15 € 49,68 € 52,16 € 55,15 € 58,46 €
31 / 0,4 8,84 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
32 / 0,4 9,12 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
33 / 0,4 9,41 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
34 / 0,4 9,69 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
35 / 0,4 9,98 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
36 / 0,4 10,26 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
37 / 0,4 10,55 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
38 / 0,4 10,83 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
39 / 0,4 11,12 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
40 / 0,4 11,40 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
41 / 0,4 11,69 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
42 / 0,4 11,97 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
43 / 0,4 12,26 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 €  81,74 €
44 / 0,4 12,54 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
45 / 0,4 12,83 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
46 / 0,4 13,11 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
47 / 0,4 13,40 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
48 / 0,4 13,68 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
49 / 0,4 13,97 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
50 / 0,4 14,25 € 22,29 € 26,78 € 29,86 € 30,18 € 32,78 € 69,82 € 73,06 € 77,33 € 81,74 €
51 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
52 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
53 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
54 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
55 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
56 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
57 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
58 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
59 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
60 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
61 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
62 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
63 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
64 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
65 / 0,6 16,35 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
66 / 0,6 16,83 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
67 / 0,6 17,09 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
68 / 0,6 17,34 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
69 / 0,6 17,60 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
70 / 0,6 17,85 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
71 / 0,6 18,11 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
72 / 0,6 18,36 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
73 / 0,6 18,62 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
74 / 0,6 18,87 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
75 / 0,6 19,13 € 28,42 € 34,50 € 38,96 € 42,69 € 45,79 € 91,23 € 95,65 € 101,18 € 106,99 €
76 / 0,8 19,38 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
77 / 0,8 19,64 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
78 / 0,8 19,89 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
79 / 0,8 20,15 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
80 / 0,8 20,40 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
81 / 0,8 20,66 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
82 / 0,8 20,91 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
83 / 0,8 21,17 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
84 / 0,8 21,42 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
85 / 0,8 21,68 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
86 / 0,8 21,93 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
87 / 0,8 22,19 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
88 / 0,8 22,44 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
89 / 0,8 22,70 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
90 / 0,8 22,95 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
91 / 0,8 23,21 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
92 / 0,8 23,46 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
93 / 0,8 23,72 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
94 / 0,8 23,97 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
95 / 0,8 24,23 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
96 / 0,8 24,48 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
97 / 0,8 24,74 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
98 / 0,8 24,99 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
99 / 0,8 25,25 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
100 / 0,8 25,50 € 33,63 € 41,28 € 47,01 € 51,50 € 55,38 € 110,48 € 116,19 € 122,93 € 129,98 €
150 / 1,2 0,31 € / kg 45,41 € 55,89 € 64,02 € 70,64 € 75,97 € 151,90 € 160,18 € 169,28 € 178,93 €
200 / 1,6 0,31 € / kg 53,68 € 67,02 € 76,96 € 85,25 € 91,97 € 184,13 € 194,02 € 205,09 € 216,86 €
300 / 2 0,31 € / kg 68,24 € 86,11 € 99,74 € 110,75 € 119,97 € 240,46 € 254,19 € 268,94 € 284,21 €
400 / 2,8 0,31 € / kg 80,61 € 102,88 € 119,47 € 133,25 € 144,80 € 290,67 € 307,66 € 325,54 € 344,11 €
500 / 4 0,31 € / kg 91,34 € 117,74 € 137,52 € 153,62 € 167,20 € 336,19 € 356,24 € 377,04 € 398,43 €
700 / 6 0,31 € / kg 110,02 € 143, 89€ 169,39 € 189,98 € 207,84 € 418,64 € 444,70 € 470,62 € 497,47 €
1000 / 8 0,31 € / kg 133,10 € 177,31 € 210,53 € 237,63 € 260,77 € 527,14 € 561,06 € 593,36 € 627,22 €
1500 / 10 0,31 € / kg 163,17 € 223,07 € 268,42 € 305,09 € 336,48 € 682,37 € 728,24 € 770,43 € 814,32 €
2000 / 12 0,31 € / kg 186,85 € 363,01 € 317,41 € 363,01 € 401,84 € 817,30 € 874,32 € 924,96 € 977,71 €
2500 / 14 0,31 € / kg 206,40 € 295,23 € 327,97 € 414,35 € 460,26 € 938,53 € 1006,21 € 1064,59 € 1125,39 €
3000 / 16 0,31 € / kg 222,50 € 323,55 € 399,34 € 461,17 € 513,86 € 1050,00 € 1126,99 € 1149,41 € 1176,00 €

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku