Počas štátnych núdzových opatrení sme nútení zaviesť rizikový príplatok vo výške 1,20 EUR bez DPH za zásielku.
Taktiež Vás žiadame aby ste rešpektovali zvýšené hygienické opatrenia pri manipulácii so zásielkami a peniazmi. Viac info.
Prosíme všetkých zákazníkov o zvýšenú toleranciu na časy doručovania a vyzdvihovania.

Cenník aktualizovaný dňa 16.3.2020

Náš objednávkový formulár je nastavený tak, aby Vám cenu prepravy vypočítal na základe hmotnosti a rozmerov Vašej zásielky. Na základe toho sme cenník rozdelili na 2 služby - Klasik a Multi.

Preprava Klasik

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (5 % od 2.1.2020)
Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg
Poistenie do 1000 € zdarma, do 10 000 € = 0,3 % z hodnoty zásielky
Dobierka do 332 € = 0,96 €, do 664 € = 1,08 €, do 1328 € = 1,60 €, do 1660 € = 1,99
Platba za dobierku kartou - 1 % z hodnoty dobierky

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je o 5 väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa objemovej hmotnosti.
Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: šírka * výška * dĺžka v cm / 5000

Za každý balík so skutočnou hmotnosťou nad 30 kg a za každý balík kde je strana dlhšia ako 200 cm sa účtuje poplatok 1,25 € bez DPH (1,50 € s DPH).

Preprava Multi

Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg
Poistenie do 2000 € zdarma
Dobierka do 330 € = 1,30 €, do 3300 € = 1,66 €, do 5000 € = 20,00 €

Skladné nad 3 dni 1,66 € / ks / 100 kg
Nadrozmerné zásielky príplatok 50% na cenníkovú cenu (doručenie do 72 hodín)

Maximálna váha zásielky 2500 kg
Maximálna váha 1 ks zásielky 1000 kg
Maximálny rozmer zásielky dĺžka 350 cm, šírka 190 cm a výška 170 cm

Výber prepravnej služby

Všetky zásielky sa štandardne počítajú z cenníka služby Klasik. Cenník služby Multi je použitý v týchto prípadoch:

  • Objemová hmotnosť je viac ako 50
  • Objemová hmotnosť je o 15 viac ako skutočná hmotnosť
  • Šírka, výška alebo dĺžka je viac ako 270 cm
  • Súčet obvodu a dĺžky je viac ako 330 cm (2*šírka + 2*výška + dĺžka)

Pokiaľ si v objednávkovom formulári vyplníte hmotnosť a rozmery zásielky tak Vám automaticky prepočíta konečnú cenu prepravy.

Cenník prepravy

Hmotnosť
zásielky
(kg)
Klasik Multi
1 4,20 € 5,85 €
2 4,20 € 5,85 €
3 4,43 € 5,85 €
4 4,43 € 5,85 €
5 4,43 € 5,85 €
6 4,43 € 7,43 €
7 4,43 € 7,43 €
8 5,34 € 7,43 €
9 5,34 € 7,43 €
10 5,34 € 7,43 €
11 5,34 € 10,43 €
12 5,34 € 10,43 €
13 5,34 € 10,43 €
14 5,34 € 10,43 €
15 5,34 € 10,43 €
16 6,60 € 10,43 €
17 6,60 € 10,43 €
18 6,60 € 10,43 €
19 6,60 € 10,43 €
20 6,60 € 10,43 €
21 7,26 € 10,43 €
22 7,26 € 10,43 €
23 7,26 € 10,43 €
24 7,26 € 10,43 €
25 7,26 € 10,43 €
26 7,41 € 13,43 €
27 7,70 € 13,43 €
28 7,98 € 13,43 €
29 8,27 € 13,43 €
30 8,55 € 13,43 €
31 8,84 € 13,43 €
32 9,12 € 13,43 €
33 9,41 € 13,43 €
34 9,69 € 13,43 €
35 9,98 € 13,43 €
36 10,26 € 13,43 €
37 10,55 € 13,43 €
38 10,83 € 13,43 €
39 11,12 € 13,43 €
40 11,40 € 13,43 €
41 11,69 € 16,80 €
42 11,97 € 16,80 €
43 12,26 € 16,80 €
44 12,54 € 16,80 €
45 12,83 € 16,80 €
46 13,11 € 16,80 €
47 13,40 € 16,80 €
48 13,68 € 16,80 €
49 13,97 € 16,80 €
50 14,25 € 16,80 €
51 16,35 € 23,55 €
52 16,35 € 23,55 €
53 16,35 € 23,55 €
54 16,35 € 23,55 €
55 16,35 € 23,55 €
56 16,35 € 23,55 €
57 16,35 € 23,55 €
58 16,35 € 23,55 €
59 16,35 € 23,55 €
60 16,35 € 23,55 €
61 16,35 € 23,55 €
62 16,35 € 23,55 €
63 16,35 € 23,55 €
64 16,35 € 23,55 €
65 16,35 € 23,55 €
66 16,83 € 23,55 €
67 17,09 € 23,55 €
68 17,34 € 23,55 €
69 17,60 € 23,55 €
70 17,85 € 23,55 €
71 18,11 € 23,55 €
72 18,36 € 23,55 €
73 18,62 € 23,55 €
74 18,87 € 23,55 €
75 19,13 € 23,55 €
76 19,38 € 33,60 €
77 19,64 € 33,60 €
78 19,89 € 33,60 €
79 20,15 € 33,60 €
80 20,40 € 33,60 €
81 20,66 € 33,60 €
82 20,91 € 33,60 €
83 21,17 € 33,60 €
84 21,42 € 33,60 €
85 21,68 € 33,60 €
86 21,93 € 33,60 €
87 22,19 € 33,60 €
88 22,44 € 33,60 €
89 22,70 € 33,60 €
90 22,95 € 33,60 €
91 23,21 € 33,60 €
92 23,46 € 33,60 €
93 23,72 € 33,60 €
94 23,97 € 33,60 €
95 24,23 € 33,60 €
96 24,48 € 33,60 €
97 24,74 € 33,60 €
98 24,99 € 33,60 €
99 25,25 € 33,60 €
100 25,50 € 33,60 €
150 0,31 € / kg 45,45 €
200 0,31 € / kg 54,90 €
250 0,31 € / kg 62,55 €
300 0,31 € / kg 73,20 €
350 0,31 € / kg 83,70 €
400 0,31 € / kg 95,85 €
500 0,31 € / kg 108,30 €
2500 0,31 € / kg 0,30 € / kg

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku