Dňa 2.4. a 5.4.2021 sú štátne sviatky a preto sa v tieto dni zásielky nebudú doručovať ani vyzdvihovať. Ďakujeme za pochopenie.

Cenník aktualizovaný dňa 30.3.2020

Náš objednávkový formulár je nastavený tak, aby Vám cenu prepravy vypočítal na základe hmotnosti a rozmerov Vašej zásielky. Na základe toho sme cenník rozdelili na 2 služby - Klasik a Multi.

Preprava Klasik

Palivový príplatok sa vypočítava mesačne podľa ukazovateľa zverejňovaného ŠÚ SR, priemerná cena mot. nafty s DPH. Cena mot. nafty vo výške 1,001 €/l slúži ako východisková hodnota pre výpočet. Pri cene mot. nafty nad hodnotu 1,001 €/l bude za každých započatých 0,05 € nad túto hodnotu účtovaný príplatok 0,05 € na každú zásielku a súčasne bude za každých započatých 0,05 € nad hodnotu 1,001 €/l účtovaný príplatok 1 % z prepravnej ceny.
Mýtny poplatok je 1 % z ceny prepravného za každý aj začatý kilogram hmotnosti zásielky. Pre zásielky nad 30 kg  je mýtny poplatok 30 % z ceny prepravného + 0,04 € za každý aj začatý kilogram nad 30 kg hmotnosti zásielky.
Poistenie do 1000 € zdarma, do 10 000 € = 0,3 % z hodnoty zásielky.
Dobierka do 332 € = 1,00 €, do 664 € = 1,10 €, do 1328 € = 1,53 €, do 1660 € = 1,86 € (bez DPH).
Platba za dobierku kartou - 1 % z hodnoty dobierky.

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je o 5 väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa objemovej hmotnosti.
Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: šírka * výška * dĺžka v cm / 5000

Za každý balík so skutočnou hmotnosťou nad 30 kg a za každý balík kde je strana dlhšia ako 200 cm sa účtuje poplatok 1,25 € bez DPH (1,50 € s DPH).

Pri preprave atypických zásielok (ATYP) je účtovaný manipulačný príplatok 2,50 € bez DPH.
ATYP zásielka je zásielka nepravidelného atypického tvaru, s ktorou nie je možné manipulovať na automatickej triediacej linke a to z dôvodu, že nemá kompaktný tvar krabice alebo obálky, je nedostatočne zabalená alebo z nej vyčnievajú časti.

Preprava Multi

Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg.
Poistenie do 2000 € zdarma.
Dobierka do 330 € = 1,30 €, do 3300 € = 1,66 €, do 5000 € = 20,00 € (bez DPH).
Platba za dobierku kartou - 1 % z hodnoty dobierky.

Skladné nad 3 dni 1,66 € / ks / 100 kg
Nadrozmerné zásielky príplatok 50% na cenníkovú cenu (doručenie do 72 hodín)

Maximálna váha zásielky 2500 kg
Maximálna váha 1 ks zásielky 1000 kg
Maximálny rozmer zásielky dĺžka 350 cm, šírka 190 cm a výška 170 cm
Volumetrický prepočet 1m3 / 250 kg

Objemová tabuľka:

hmotnosť (kg) do: objem (m3) do:
5 0,02
10 0,04
25 0,10
40 0,16
50 0,20
75 0,30
100 0,40
150 0,60
200 0,80
250 1,00
300 1,20
350 1,40
400 1,60
500 2,00

Výber prepravnej služby

Všetky zásielky sa štandardne počítajú z cenníka služby Klasik. Cenník služby Multi je použitý v týchto prípadoch:

  • Váha jedného balíka je viac ako 50 kg.
  • Objemová hmotnosť je viac ako 50
  • Objemová hmotnosť je o 15 viac ako skutočná hmotnosť
  • Šírka, výška alebo dĺžka je viac ako 270 cm
  • Súčet obvodu a dĺžky je viac ako 330 cm (2*šírka + 2*výška + dĺžka)

Pokiaľ si v objednávkovom formulári vyplníte hmotnosť a rozmery zásielky tak Vám automaticky prepočíta konečnú cenu prepravy.

Cenník prepravy

Hmotnosť
zásielky
(kg)
Klasik Multi
1 4,20 € 9,36 €
2 4,20 € 9,36 €
3 4,43 € 9,36 €
4 4,43 € 9,36 €
5 4,43 € 9,36 €
6 4,43 € 11,89 €
7 4,43 € 11,89 €
8 5,34 € 11,89 €
9 5,34 € 11,89 €
10 5,34 € 11,89 €
11 5,34 € 16,69 €
12 5,34 € 16,69 €
13 5,34 € 16,69 €
14 5,34 € 16,69 €
15 5,34 € 16,69 €
16 6,60 € 16,69 €
17 6,60 € 16,69 €
18 6,60 € 16,69 €
19 6,60 € 16,69 €
20 6,60 € 16,69 €
21 7,26 € 16,69 €
22 7,26 € 16,69 €
23 7,26 € 16,69 €
24 7,26 € 16,69 €
25 7,26 € 16,69 €
26 7,41 € 21,49 €
27 7,70 € 21,49 €
28 7,98 € 21,49 €
29 8,27 € 21,49 €
30 8,55 € 21,49 €
31 8,84 € 21,49 €
32 9,12 € 21,49 €
33 9,41 € 21,49 €
34 9,69 € 21,49 €
35 9,98 € 21,49 €
36 10,26 € 21,49 €
37 10,55 € 21,49 €
38 10,83 € 21,49 €
39 11,12 € 21,49 €
40 11,40 € 21,49 €
41 11,69 € 26,88 €
42 11,97 € 26,88 €
43 12,26 € 26,88 €
44 12,54 € 26,88 €
45 12,83 € 26,88 €
46 13,11 € 26,88 €
47 13,40 € 26,88 €
48 13,68 € 26,88 €
49 13,97 € 26,88 €
50 14,25 € 26,88 €
51 16,35 € 37,68 €
52 16,35 € 37,68 €
53 16,35 € 37,68 €
54 16,35 € 37,68 €
55 16,35 € 37,68 €
56 16,35 € 37,68 €
57 16,35 € 37,68 €
58 16,35 € 37,68 €
59 16,35 € 37,68 €
60 16,35 € 37,68 €
61 16,35 € 37,68 €
62 16,35 € 37,68 €
63 16,35 € 37,68 €
64 16,35 € 37,68 €
65 16,35 € 37,68 €
66 16,83 € 37,68 €
67 17,09 € 37,68 €
68 17,34 € 37,68 €
69 17,60 € 37,68 €
70 17,85 € 37,68 €
71 18,11 € 37,68 €
72 18,36 € 37,68 €
73 18,62 € 37,68 €
74 18,87 € 37,68 €
75 19,13 € 37,68 €
76 19,38 € 53,76 €
77 19,64 € 53,76 €
78 19,89 € 53,76 €
79 20,15 € 53,76 €
80 20,40 € 53,76 €
81 20,66 € 53,76 €
82 20,91 € 53,76 €
83 21,17 € 53,76 €
84 21,42 € 53,76 €
85 21,68 € 53,76 €
86 21,93 € 53,76 €
87 22,19 € 53,76 €
88 22,44 € 53,76 €
89 22,70 € 53,76 €
90 22,95 € 53,76 €
91 23,21 € 53,76 €
92 23,46 € 53,76 €
93 23,72 € 53,76 €
94 23,97 € 53,76 €
95 24,23 € 53,76 €
96 24,48 € 53,76 €
97 24,74 € 53,76 €
98 24,99 € 53,76 €
99 25,25 € 53,76 €
100 25,50 € 53,76 €
150 0,31 € / kg 72,72 €
200 0,31 € / kg 87,84 €
250 0,31 € / kg 100,08 €
300 0,31 € / kg 117,12 €
350 0,31 € / kg 133,92 €
400 0,31 € / kg 153,36 €
500 0,31 € / kg 173,28 €
2500 0,31 € / kg 0,48 € / kg

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku