Dňa 5.7.2019 je štátny sviatok a preto v tento deň objednávky nebudú spracovávané. V tento deň zásielky nebudú vyzdvihované ani doručované. Ďakujeme za pochopenie.

Cenník aktualizovaný dňa 3.1.2019

Cenník pre prepravu REMAX

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (5 % od 01.08.2019 do 31.08.2019)
Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg
Poistenie do 1000 € zdarma, do 10 000 € = 0,3 % z hodnoty zásielky
Dobierka do 332 € = 0,96 €, do 664 € = 1,08 €, do 1328 € = 1,60 €, do 1660 € = 1,99 €

Hmotnosť zásielky (kg) Cena
0 - 2 4,20 €
2,1 - 7 4,43 €
7,1 - 15 5,34 €
15,1 - 20 6,60 €
20,1 - 25 7,26 €
25,1 - 26 7,41 €
26,1 - 27 7,70 €
27,1 - 28 7,98 €
28,1 - 29 8,27 €
29,1 - 30 8,55 €
30,1 - 31 8,84 €
31,1 - 32 9,12 €
32,1 - 33 9,41 €
33,1 - 34 9,69 €
34,1 - 35 9,98 €
35,1 - 36 10,26 €
36,1 - 37 10,55 €
37,1 - 38 10,83 €
38,1 - 39 11,12 €
39,1 - 40 11,40 €
40,1 - 41 11,69 €
41,1 - 42 11,97 €
42,1 - 43 12,26 €
43,1 - 44 12,54 €
44,1 - 45 12,83 €
45,1 - 46 13,11 €
46,1 - 47 13,40 €
47,1 - 48 13,68 €
48,1 - 49 13,97 €
49,1 - 50 14,25 €
50,1 - 65 16,35 €
65,1 - 66 16,83 €
66,1 - 67 17,09 €
67,1 - 68 17,34 €
68,1 - 69 17,60 €
69,1 - 70 17,85 €
70,1 - 71 18,11 €
71,1 - 72 18,36 €
72,1 - 73 18,62 €
73,1 - 74 18,87 €
74,1 - 75 19,13 €
75,1 - 76 19,38 €
76,1 - 77 19,64 €
77,1 - 78 19,89 €
78,1 - 79 20,15 €
79,1 - 80 20,40 €
80,1 - 81 20,66 €
81,1 - 82 20,91 €
82,1 - 83 21,17 €
83,1 - 84 21,42 €
84,1 - 85 21,68 €
85,1 - 86 21,93 €
86,1 - 87 22,19 €
87,1 - 88 22,44 €
88,1 - 89 22,70 €
89,1 - 90 22,95 €
90,1 - 91 23,21 €
91,1 - 92 23,46 €
92,1 - 93 23,72 €
93,1 - 94 23,97 €
94,1 - 95 24,23 €
95,1 - 96 24,48 €
96,1 - 97 24,74 €
97,1 - 98 24,99 €
98,1 - 99 25,25 €
99,1 - 100 25,50 €
viac ako 100 kg 0,31 € / kg

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Pri zásielkach, ktorých objemová hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné určí podľa objemovej hmotnosti.
Objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: šírka * výška * dĺžka v cm / 5000

Za každý balík so skutočnou hmotnosťou nad 30 kg a za každý balík kde je strana dlhšia ako 200 cm sa účtuje poplatok 1,25 € bez DPH (1,50 € s DPH).

Cenník pre prepravu SPS

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (5 % od 01.08.2019 do 31.08.2019)
Mýtny poplatok 0,02 € za každý začatý kg
Poistenie do 1000 € zdarma, nad 1000 € = 1 € za každých ďalších 100 € alebo ich zlomok
Dobierka do 500 € = 0,60 €, do 1000 € = 1,08 €, do 3300 € = 1 % z hodnoty dobierky

Hmotnosť zásielky (kg) Cena
0 - 5 8,35 €
5,1 - 10 9,25 €
10,1 - 15 9,93 €
15,1 - 20 10,90 €
20,1 - 30 14,65 €
30,1 - 31 16,45 €
31,1 - 32 16,90 €
32,1 - 33 17,35 €
33,1 - 34 17,80 €
34,1 - 35 18,25 €
35,1 - 36 18,70 €
36,1 - 37 19,15 €
37,1 - 38 19,60 €
38,1 - 39 20,05 €
39,1 - 40 20,50 €
40,1 - 41 20,95 €
41,1 - 42 21,40 €
42,1 - 43 21,85 €
43,1 - 44 22,30 €
44,1 - 45 22,75 €
45,1 - 46 23,20 €
46,1 - 47 23,65 €
47,1 - 48 24,10 €
48,1 - 49 24,55 €
49,1 - 50 25,00 €
50,1 - 51 25,45 €
51,1 - 52 25,90 €
52,1 - 53 26,35 €
53,1 - 54 26,80 €
54,1 - 55 27,25 €
55,1 - 56 27,70 €
56,1 - 57 28,15 €
57,1 - 58 28,60 €
58,1 - 59 29,05 €
59,1 - 60 29,50 €
60,1 - 61 29,95 €
61,1 - 62 30,40 €
62,1 - 63 30,85 €
63,1 - 64 31,30 €
64,1 - 65 31,75 €
65,1 - 66 32,20 €
66,1 - 67 32,65 €
67,1 - 68 33,10 €
68,1 - 69 33,55 €
69,1 - 70 34,00 € (maximálna hmotnosť)

Cena sa počíta za celkovú hmotnosť zásielky, nie za každý balík osobitne.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Cenník pre prepravu DHL

Palivový príplatok sa počíta z ceny prepravného podľa ceny motorovej nafty (2 % od 01.08.2019 do 31.08.2019)
Mýtny poplatok 0,015 € za každý začatý kg
Poistenie do 2500 € zdarma, do 3700 € = 2 €, do 10 000 € = 9 €, do 20 000 = 18 €, do 30 000 = 28 €
Dobierka do 700 € = 0,96 €, do 1700 € = 1,20 €, do 3500 € = 1,68 €, do 7000 € = 2,04 €

Hmotnosť balíka (kg) Cena
0 - 3 13,80 €
3,1 - 15 14,07 €
15,1 - 50 14,40 € (maximálna hmotnosť)

Cena sa počíta za každý balík osobitne, nie za celkovú hmotnosť zásielky.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku

Cenník pre prepravu GLS

Palivový príplatok 0,10 € za zásielku
Mýtny poplatok 0,015 € za každý začatý kg
SMS a emailová avizácia v cene
Poistenie zdarma do 331,94 €
Dobierka do 165,79 € = 0,66 €, do 331,94 € = 0,78 €, do 1000 € = 0,90 €, nad 1000 € = 1 % z hodnoty dobierky
Nadrozmerný balík 6,85 € (ak presiahne súčet obvodu a dĺžky 300 cm)
Balík nad 40 kg 3,35 € za každý začatý kg
Nezabalený alebo nesprávne zabalený balík 6,85 €

Hmotnosť balíka (kg) Cena
0 - 0,5 9,21 €
0,51 - 1 9,36 €
1,1 - 2 9,51 €
2,1 - 3 9,66 €
3,1 - 5 9,81 €
5,1 - 10 10,11 €
10,1 - 15 10,41 €
15,1 - 20 11,10 €
20,1 - 25 12,36 €
25,1 - 30 13,26 €
30,1 - 40 14,76 € (maximálna hmotnosť)

Cena sa počíta za každý balík osobitne, nie za celkovú hmotnosť zásielky.
Ceny prepravy sú uvedené bez DPH a bez palivového a mýtneho príplatku