Cenník aktualizovaný dňa 28.09.2022

Náš objednávkový formulár je nastavený tak, aby Vám cenu prepravy vypočítal na základe hmotnosti a rozmerov Vašej zásielky. Na základe toho sme cenník rozdelili na 2 služby - Klasik a Multi.

Preprava Klasik

Palivový príplatok fixný poplatok na každý balík vo výške 0,20 €.
Mýtny poplatok  účtuje sa 0,025 € za každý začatý kg balíka.
Poistenie do 331,94 € zdarma.
Dobierka do 165,97 € = 1,20 €, do 331,94 € = 1,30 €, do 1200 € = 1,44 €, nad 1200 € = 1 % z hodnoty dobierky.
Platba za dobierku kartou - 1,2 % z hodnoty dobierky.
Sezónny príplatok (1.11.2022 - 31.12.2022) - 0,50 €

Nadrozmerný balík - poplatok 11,40 € - balík ktorý presiahne kruhový obvod 3 m (2*šírka + 2*výška + dĺžka).

Maximálna povolená veľkosť strán balíka je: dĺžka max. 200 cm, výška 60 cm, šírka 80 cm.

Balík s nadváhou - poplatok 5,40 € na každý začatý kg nad 40 kg.

Nesprávne balený balík - poplatok 11,40 €. Ako správne zabaliť zásielku. (v prípade poškodenia nesprávne zabaleného balíka, prepravná spoločnosť nie je zodpovedná za škodu).

Preprava Multi

Poistenie do 33000 € zdarma.
Dobierka do 5000 € = 1,00 € (bez DPH).
Platba za dobierku kartou - 1 % z hodnoty dobierky.

Nadrozmerná zásielka príplatok 50% na cenníkovú cenu.
Ak je šírka alebo výška viac ako 190 cm alebo dĺžka viac ako 350 cm. Dĺžka sa berie ako najdlhšia strana.

Maximálna váha zásielky 3000 kg
Maximálny rozmer zásielky dĺžka 600 cm, šírka 230 cm a výška 230 cm

Pri zásielkach, ktorých volumetrická hmotnosť je väčšia ako skutočná hmotnosť, sa prepravné vypočíta podľa volumetrickej hmotnosti. Volumetrická hmotnosť sa vypočíta podľa vzorca: šírka*výška*dĺžka. Šírku, výšku a dĺžku zadávajte v kg.

Cena prepravy taktiež závisí od vzdialenosti trasy prepravy. Cenník prepravy nájdete nižšie.

Výber prepravnej služby

Všetky zásielky sa štandardne počítajú z cenníka služby Klasik. Cenník služby Multi je použitý v týchto prípadoch:

  • Váha jedného balíka je viac ako 40 kg.
  • Objemová hmotnosť je o 15 viac ako skutočná hmotnosť (objemová hmotnosť v kg sa vypočíta podľa vzorca: šírka * výška * dĺžka v cm / 5000).
  • Súčet obvodu a dĺžky je viac ako 300 cm (2*šírka + 2*výška + dĺžka).
  • Rozmer balíka presahuje rozmery: dĺžku 200 cm, výšku 60 cm, šírku 80 cm.
  • Ak posielate viackusovú zásielku.
  • Hodnota zásielky je viac ako 331,94 €.

Pokiaľ si v objednávkovom formulári vyplníte mesto odosielateľa a príjemcu, hmotnosť a rozmery zásielky tak Vám formulár automaticky vypočíta konečnú cenu prepravy.

Cenník prepravy 

Hmotnosť
(kg / m3)
Klasik Multi 100 km Multi 200 km Multi 300 km Multi 400 km Multi 500 km Multi 600 km Multi 700 km Multi 800 km Multi 900 km
1 / 0,12 4,80 8,59 9,89 12,19 13,23 13,95 22,56 23,98 25,38 26,90
2 / 0,12 4,91 8,59 9,89 12,19 13,23 13,95 22,56 23,98 25,38 26,90
3 / 0,12 5,20 8,59 9,89 12,19 13,23 13,95 22,56 23,98 25,38 26,90
4 / 0,12 5,20 8,59 9,89 12,19 13,23 13,95 22,56 23,98 25,38 26,90
5 / 0,12 5,52 8,59 9,89 12,19 13,23 13,95 22,56 23,98 25,38 26,90
6 / 0,2 5,52 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
7 / 0,2 5,52 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
8 / 0,2 5,52 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
9 / 0,2 5,52 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
10 / 0,2 5,84 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
11 / 0,2 5,84 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
12 / 0,2 5,84 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
13 / 0,2 5,84 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
14 / 0,2 5,84 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
15 / 0,2 6,32 12,78 14,94 16,29 18,34 20,38 32,42 34,16 36,18 38,05
16 / 0,3 6,32 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
17 / 0,3 6,32 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
18 / 0,3 6,32 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
19 / 0,3 6,32 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
20 / 0,3 6,96 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
21 / 0,3 6,96 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
22 / 0,3 6,96 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
23 / 0,3 6,96 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
24 / 0,3 6,96 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
25 / 0,3 7,60 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
26 / 0,3 7,60 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
27 / 0,3 7,60 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
28 / 0,3 7,60 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
29 / 0,3 7,60 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
30 / 0,3 8,24 20,06 23,60 26,35 28,69 30,51 48,21 50,59 53,52 56,72
31 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
32 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
33 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
34 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
35 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
36 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
37 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
38 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
39 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
40 / 0,4 8,24 27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
41 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
42 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
43 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
44 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
45 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
46 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
47 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
48 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
49 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
50 / 0,4   27,04 32,48 36,61 39,76 42,64 67,74 70,88 75,02 79,31
51 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
52 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
53 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
54 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
55 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
56 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
57 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
58 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
59 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
60 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
61 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
62 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
63 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
64 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
65 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
66 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
67 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
68 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
69 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
70 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
71 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
72 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
73 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
74 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
75 / 0,6   34,46 41,84 47,25 51,78 55,54 88,51 92,80 98,16 103,81
76 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
77 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
78 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
79 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
80 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
81 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
82 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
83 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
84 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
85 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
86 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
87 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
88 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
89 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
90 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
91 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
92 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
93 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
94 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
95 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
96 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
97 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
98 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
99 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
100 / 0,8   40,80 50,06 56,99 62,45 67,17 107,20 112,72 119,26 126,11
150 / 1,2   55,07 67,78 77,63 85,68 92,13 147,36 155,41 164,24 173,60
200 / 1,6   65,10 81,28 93,34 103,39 111,54 178,66 188,24 198,98 210,40
300 / 2   82,75 104,43 120,98 134,30 145,50 233,31 246,62 260,94 275,74
400 / 2,8   97,76 124,77 144,88 161,60 175,58 282,02 298,51 315,84 333,86
500 / 4   110,78 142,80 166,77 186,29 202,78 326,18 345,63 365,81 386,56
700 / 6   133,42 174,50 205,42 230,40 252,06 406,18 431,46 456,61 482,66
1000 / 8   161,44 215,02 255,33 288,19 316,26 511,44 544,35 575,70 608,53
1500 / 10   197,87 270,56 325,52 370,02 408,06 662,05 706,54 747,47 790,05
2000 / 12   226,61 316,93 384,94 440,24 487,33 792,93 848,29 897,41 948,58
2500 / 14   250,32 358,05 397,73 502,50 558,19 910,56 976,22 1032,88 1091,87
3000 / 16   269,82 392,40 484,32 559,30 623,18 1018,72 1093,41 1115,17 1140,96

 

Ak bola Vaša objednávka uhradená cez platobnú bránu Trustpay, tak v prípade vrátenia platby budete vyzvaný na zaslanie IBAN čísla účtu pre vrátenie platby na Váš účet bezplatne. V prípade, že IBAN účet nepredložíte do 5 pracovných dní, bude platba vrátená cez spoločnosť Trustpay a vyúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 5 €.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.