Aby zásielka bola doručená včas, nepoškodená a na správnu adresu je dôležité zásielku správne zabaliť.

Tipy a rady GLS
Balenie krabíc?
Balenie kufrov?
Balenie krehkých predmetov?
Balenie zásielok neštandardného tvaru?
Zasielanie dokumentov?

Ako správne zabaliť zásielku

Ako správne zabaliť zásielku

Ako správne zabaliť zásielku

Typy a rady pred odoslaním zásielky:

 • Zabalenie obsahu balíka je výhradne na zodpovednosti odosielateľa. Na našej webovej stránke www.postovy-kurier.sk Vám naša spoločnosť iba radí a podáva typy na zabalenie balíka.
  Spoločnosť LASER - SK, spol. s r.o. - www.postovy-kurier.sk nie je v žiadnom prípade zodpovedná za poškodenie obsahu balíka alebo palety v dôsledku nesprávneho zabalenia.
 • Odporúčame poistenie v plnej hodnote balíka pri posielaní položiek vysokej hodnoty. Prosím berte v úvahu, že v prípade poškodenia balíka, poistenie bude uhradené len vo výške hodnoty obsahu balíka. Hodnota reklamácie bude prijatá na základe oficiálneho dokladu o hodnote obsahu balíka.
 • Na zaistenie balíka použite silnú lepiacu pásku. Reťaze a laná sú prísne zakázané, z dôvodu možného poškodenie pásového dopravníka, ktorý je použitý na triedenie zásielok.
 • Zásielky s krehkým obsahom odporúčame označiť názvom „Fragile” na balík s krehkým obsahom. Avšak nezaručujeme špeciálne zaobchádzanie s balíkom počas prepravy. Majte prosím na pamäti, že váš balík bude prepravovaný s ďalšími balíkmi a môže byť predmetom nárazu, pádu a bude sa niekoľkokrát otáčať v priebehu celého procesu prepravy.
 • Dôrazne odporúčame, napísať dodaciu adresu, kontaktnú osobu a kontaktné údaje priamo na balík. Aj v prípade, že balík bude označený nákladným lístkom, ktorý sa pripája na balík, pretože tento nákladný lístok sa môže od balíka odpojiť a váš balík nebude možné identifikovať, čo následne spôsobí oneskorené doručenie balíka.
 • Odporúčame Vám odfotografovať balenie obsahu balíka. Fotografie môžete použiť ako dôkaz, že obsah balíka bol správne zabalený. Prípadná reklamácia bude urýchlená, ak predložíte tieto fotografie.
 • Vína a liehoviny by mali byť zabalené samostatne v osobitom balíku. Poistné nároky budú zamietnuté, ak tieto položky boli spoločne zabalené s iným tovarom.
 • Kuriér neskúma druh zabalenia, ale ma právo odmietnuť prebratie balíka, ak považuje zabalenie za nevhodné.
 • Ak je balík doručený v poškodenom stave, je dôležité, že je to zaevidované v písomnej podobe od príjemcu a kuriéra pri prevzatí balíka. V prípade podozrenia poškodenia tovaru sa odporúča, že po vašom otvorení balíka, kuriér skontroluje jeho obsah.

Upozornenie: Je dôležité dbať na správne a bezpečné zabalenie. Váš balík spolu s ďalšími balíkmi bude niekoľko krát nakladaný a vykladaný v priebehu doručenia.
Upozornenie: : Všetky balíky, palety a dokumenty sú skenované a röntgenované. Ak sa obsah uvedený v nákladnej listine nezhoduje s obsahom balíka, balík bude vrátený odosielateľovi a bude účtovaný poplatok za spätné doručenie.

Balenie krabíc?

Odporúčame, aby jednotlivé objekty boli zabalené minimálne v 5,10cm obalového materiálu a uložené v tejto vzdialenosti od kraja krabice. Táto vzdialenosť chráni objekty v krabici od vzájomného poškodenia a chráni obsah krabice pred vonkajšími nárazmi. Použite dostatok baliaceho materiálu, aby sa zabránilo pohybu obsahu pri presúvaní krabice.
Vyplňujúce materiály (napríklad polystyrénové bloky, vzduchovo pružné fólie, polystyrén alebo noviny) by mali vypĺňať prázdny priestor v krabici.
Balík by mal byť uzatvorený silnou lepiacou páskou, použitie reťazí a lán je prísne zakázane, pretože by to mohlo brániť procesu triedenia na dopravnom páse.
Prosím, napíšte adresu doručenia spolu s menom a kontaktnými údajmi príjemcu priamo na balík.
Dôrazne odporúčame odfotografovať celý priebeh balenia balíka. Tieto fotografie potvrdia, že balík bol správne zabalený. V prípade reklamácie, sa celý proces urýchli po doložení týchto fotografií.
Odporúčame oblepenie krabice alebo palety silnou lepiacou páskou, aby sa zabránilo natrhnutiu alebo poškodeniu počas prepravy, a to najme ak balíte škatule nad 10kg, ktoré obsahujú kvapaliny (napríklad vína alebo šampóny).

Balenie kufrov?

Mnoho klientov chce poslať kufor alebo iný druh batožiny. Pre zaslanie týchto objektov, dodržujte nasledujúce inštrukcie:
Dajte objekty, ktoré majú byť odoslané do vnútra kufra. Ak je ponechaný prázdny priestor, vyplňte ho pomocou priestorovo vyplňujúcich materiálov. Zamknite kufor pomocou malého visiaceho zámku, aby nemohlo dôjsť k otvoreniu v priebehu prepravy. Kufor obaľte niekoľkými silnými vrstvami igelitovej alebo priemyselnej fólie, aby nedošlo k poškodeniu. Kuriér odmietne prevziať kufor alebo batožinu ktorá nebude obalená fóliou.

Balenie krehkých predmetov?

Správne zabalenie krehkých predmetov je nevyhnutné, aby sa zabránilo ich poškodeniu počas procesu dodania. Dôrazne odporúčame fotografovať baliaci proces! Prípadná reklamácia, bude urýchlená po predložení týchto fotografií.
Dôrazne odporúčame, použitie obalu a silných kartónových škatúľ na ochranu obsahu. Je potrebné použitie polystyrénu alebo iných vyplňujúcich materiálov. Krehký objekt by sa nemal priamo dotýkať strán krabice. Je nutné vyplniť krabicu ochranným materiálom, ktorý bude medzi krabicou a krehkým tovarom. V prípade, že zásielka obsahuje viac ako jednu položku je nutné ich od seba oddeliť vo vnútri krabice, aby sa zabránilo poškodeniu.
Vyberte si vhodný obal a vyplňte ho zvnútra krabice.
Správne zabalený objekt v igelite alebo novinách uložte do krabice.
Následne vyplňte krabicu s vyplňujúcimi materiálmi, aby sa zabránilo poškodeniu. Pri posielaní plochých krehkých predmetov, vždy použite kartónové priepašky pre oddelenie predmetov.
Ak ste pripravený, zatvorte krabicu a prelepte ju lepiacou páskou. Nezabudnite páskou prelepiť aj hrany krabice.
Je dobre ak Váš balík taktiež označíte štítkom "krehké".

Balenie zásielok neštandardného tvaru?

Čo je predmet neštandardného tvaru?
Všetky predmety, ktoré nemôžu byť balené v kartónovej krabici, napríklad pneumatiky (pneumatiky by mali byť zabalené po 1 ks a nie spolu), valce, dlhé kovové palice alebo iné neštandardné tvary.
Správne zabalenie týchto predmetov je veľmi dôležité. Všetky hrany predmetu by mali byť zabalené do vlnného alebo silného kartónového obalu, aby sa zabránilo možnému poškodeniu iných balíkov.

Zasielanie dokumentov?

Vezmite prosím na vedomie, že iba papierové zásielky sú považované za dokumenty.
Použite silný kartónový obal, pre ochranu dokumentov.