Dňa 5.7.2024 je štátny sviatok a preto sa zásielky nebudú vyzdvihovať ani doručovať. Ďakujeme za pochopenie.

Spoločnosť GLS Slovakia spolu s celou GLS Group sa tak, ako každá seriózna firma riadi predpísanými pravidlami, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť a vysokú kvalitu služieb.

Zistite ako správne zabaliť balík, čo nie je možné posielať a aké riziká zásielke pri preprave hrozia. Predídete tak prípadným komplikáciám.

TOVAR VYLÚČENÝ Z PREPRAVY

 • balíky nezabalené alebo nevhodne zabalené
 • nadrozmerné balíky a balíky presahujúce povolenú hmotnosť
 • zviazané a zlepené balíky, balíky v akomkoľvek drevenom obale
 • rýchlo sa kaziaci tovar, infekčný tovar a tovar vyvolávajúci odpor
 • pozostatky ľudí alebo zvierat
 • živé zvieratá a rastliny
 • tovar vo vreciach a sypký tovar
 • tovar so zvláštnou zvýšenou hodnotou, ako napríklad peniaze, drahé kovy, dokumenty reprezentujúce peniaze, ceniny, vylosované lotérie, pravé perly, drahé kamene a šperky
 • umelecké diela, antikvárne predmety
 • tovar, ktorý treba chrániť akýmkoľvek tepelným spôsobom
 • zbrane, strelivo, výbušniny a pod.
 • balíky adresované na poštový priečinok
 • v prípade exportných balíkov tovar podliehajúci spotrebnej dani, alkohol, tabakové výrobky, a balíky posielané pre súkromné osoby
 • tovar v režime ADR (nebezpečný tovar), autobatérie
 • cigarety, omamné látky
 • tovary, ktorých zasielanie je zakázané akýmkoľvek právnym predpisom
 • v prípade balíkov posielaných do zahraničia sú vylúčené z prepravy akékoľvek osobné hnuteľné veci, tovar podliehajúci spotrebnej dani (alkohol, tabakové výrobky…) a tovar podliehajúci ATA Carnet-u
 • tovar s hodnotou vyššou ako 5000 € do zahraničia

MAXIMÁLNE PARAMETRE ZÁSIELKY

Aby balík spoľahlivo prešiel cez triediacu centrálu, nesmie presahovať tieto vymedzené parametre:

MANIPULAČNÉ VPLYVY

Záťaž, ktorej musí balík odolať počas prepravy:

ZABALENIE ZÁSIELKY

Rady, na čo si dať pozor pri balení a príprave balíku pre odoslanie:

 • Zvoľte vhodnú hrúbku krabice s ohľadom na charakter a váhu tovaru
 • V prípade použitého kartónu sa presvedčte, či nie je poškodený a čí vydrží ďalšiu prepravu
 • Oddeľte jednotlivé kusy tovaru od seba vhodným tlmiacim materiálom (napr. bublinková fólia, polystyrén, vzduchové vankúše, penové kúsky a pod)
 • Zvoľte vhodný výplňový materiál a vyplňte ním voľný priestor v škatuli (tovar nesmie priliehať priamo k vonkajšiemu obalu)
 • Zalepte balík starostlivo páskou do tvaru H
 • Pre vyššie zabezpečenie balíku proti vniknutiu tretej osoby použite firemnú alebo bezpečnostnú pásku
 • Spevnite deformačné zóny balíku (rohy a hrany)
 • V prípade malých balíkov používajte kvalitné bezpečnostné obálky
 • Odstráňte z obalu staré etikety a štítky
 • Štítok nalepte vždy na najväčšiu stranu balíku