Z technických príčin sa dňa 12.4.2024 objednávky nebudú spracovávať. Ďakujeme za pochopenie.

Prepravu na dobierku si u nás môže zrealizovať aj súkromná osoba.

Dobierka je služba, pri ktorej príjemca pri preberaní zásielky uhrádza kuriérovi sumu na ktorej sa s odosielateľom vopred dohodol. Napríklad odosielateľ predal tovar príjemcovi v hodnote 100 €. V objednávke prepravy v kolónke dobierka uvedie túto sumu. Pri doručovaní zásielky bude musieť príjemca kuriérovi uhradiť 100 €. Túto sumu následne pošleme na číslo účtu odosielateľa, alebo na akékoľvek iné číslo, ktoré bude zadané v objednávke v kolónke IBAN.

Niekedy nastane situácia, že odosielateľ sa s príjemcom dohodne na tom, aby príjemca uhradil aj prepravu zásielky. V takom prípade sú 2 možnosti.

Prvá možnosť je aby si odosielateľ prepravné započítal k sume dobierky. Ak by teda preprava zásielky bola 5 €, tak by hodnotu dobierky v objednávke zadal 105 €.

Druhou možnosťou je, aby prepravu zásielky objednal priamo príjemca. V takom prípade nech si ale odosielateľ skontroluje, či v objednávke zadal správnu sumu dobierky a taktiež správne číslo účtu pre následne odoslanie vyzbieranej sumy z dobierky.